Werf Ex-Navo - Defensie Kwartier Koningin Elisabeth

Werf Ex-NavoHet Ministerie van Defensie is eigenaar van een terrein van 90 ha gelegen aan de Leopold III-laan in Evere, Brussel en Zaventem. Het ligt deels in het Brussels Hoofdstedelijk en deels in het Vlaams Gewest.

Eén derde van de site komt in 2018 vrij, wanneer de NAVO-hoofdzetel de Boulevard oversteekt. De rest wordt ingenomen door het Partnership for Peace en het hoofdkwartier van Defensie (Kwartier Koningin Elisabeth).

 

T.OP Noordrand wil samen met de andere partners komen tot een ambitieus plan voor ontwikkeling van de vrijgekomen terreinen zodat het Ministerie van Defensie de nodige opbrengst uit de verkoop van de terreinen haalt om een nieuw hoofdkwartier te bouwen.
Een ambitieuze ontwikkeling komt tegemoet aan volgende criteria:
De haalbaarheid bekijken van de ontwikkeling die een coherent, intergewestelijk duurzaam stadsproject vormt dat een voorbeeld stelt voor de toekomstige ontwikkelingen in dit stadsdeel, met

  • een geconcentreerde verdichting in een strook langs de Leopold 3-laan
  • een coherent landschap met verschillende gebruiken (natuur, recreatie, landbouw) ten zuiden daarvan

Deze open ruimte is onderdeel van een regionale groen link en geeft naast een publieke en ecologische meerwaarde een meerwaarde aan de geplande ontwikkeling. Er worden actieve verbindingen voorzien tussen stad en hinterland en tussen Leopold 3-laan en Leuvensesteenweg (en de omliggende wijken: Haren, Diegem, St-Lambrechts-Woluwe en Kraainem).

Om dit mogelijk te maken en ook juridisch te verankeren, maken de partners een visienota met randvoorwaarden naar mogelijke ontwikkelaars op.

Zodra de krijtlijnen voor de herontwikkeling vastliggen en verankerd zijn in bv. een masterplan, beheersovereenkomst, verkoopsovereenkomsten,… beperkt de inbreng van T.OP Noordrand zich tot het monitoren van de voortgang van de realisaties in uitvoering van de overeenkomsten.